Wat is De wedergeboorte - Jorik Plaggenmarsch

Het fundament van het Christelijk geloof [Opstanding der doden] - Jorik Plaggenmarsch

Het fundament van het Christelijk geloof [Oplegging der handen] - Jorik Plaggenmarsch

Het fundament van het Christelijk geloof [Geloof in God] - Jorik Plaggenmarsch

Het fundament van het Christelijk geloof [Een eeuwig oordeel] - Jorik Plaggenmarsch

Het fundament van het Christelijk geloof [De Leer van Dopen] - Jorik Plaggenmarsch

Het fundament van het Christelijk geloof [Bekering van dode werken] - Jorik Plaggenmarsch

Bevrijding en Genezing - Jorik Plaggenmarsch

Slaaf of Vrije - Jorik Plaggenmarsch

Zaaien en Oogsten - Jorik Plaggenmarsch