De Eindtijd

Er wordt zoveel gesproken over de eindtijd maar wat zegt Gods woord hier precies over en wat houdt de eindtijd in. Hier kunt u informatie vinden over de eintijd en wat zegt Gods woord hierover. Onder de knop teksten kunt u nog meer bijbelteksten en uitleg vinden over de eindtijd.

Wat houdt het nou precies in de eindtijd in Gods Woord:

Dit houd in dat God in Zijn Woord heeft geschreven dat er een eindtijd is ingesteld.

Dit betekent dat Hij Zijn Zoon Heer Jezus Christus naar de aarde gaat zenden op een wolk om Zijn kinderen op te halen.

1 Tessalonicenzen 4:16-18 Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de heel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.

Daarna zal een tijd van verdrukking ingaan openbaring 3:10, openbaring 13. Dan zal na 7 jaar verdrukking op deze aarde de Here Jezus terug komen met de heiligen op witte paarden openbaring 19:11-16, bind Hij satan en zal er een 1000 jarig vrede rijk zijn openbaring 19:17-21 en openbaring 20. Daarna wordt satan nog voor korte tijd lost gelaten en dan verslaat Heer Jezus Christus hem openbaring 20: 7-10 en komt de grote witte troon het laaste oordeel openbaring 20: 11-15. Daarna zal er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zijn met het nieuwe Jeruzalem waarbij God de Vader, de Here Jezus en de Heilige Geest altijd onder ons zullen wonen openbaring 21, 22.

Nieuwe poster "For victory", geloof jij in God de Vader, de Here Jezus en de Heilig Geest? Wij verwachten Hem erg spoedig terug! Ben jij er ook klaar voor als Hij terug komt, wees gereed en be ready for the coming rapture of Jezus Christ the Lords of Lord's and the King of Kings! 👑

Date/datum : 14-01-2019

Het kruis tot de grote witte troon.
Periodes Eindtijd

Hoe komt dan ik het Koninkrijk van God binnen en ga ik straks mee ?

Hieronder een aanta punten die belangrijk zijn om mee te gaan als de Here Jezus Zijn kinderen op komt halen. Hoe ben je dan klaar en hoe houdt je stand tot die tijd?

Dit is het fundament wat je als kind van God(wedergeboren) kan leren en waar je in kan groeien tot volwassenheid.
Neem het eens door en wanneer je vragen over een onderwerp hebt, neem contact op met ons op.

De Tekenen van de opname

Er wordt veel gesproken over dat de Here Jezus al terug gekomen is. Maar God heeft het zo ingesteld dat al deze tekenen moeten zijn geweest als de Here Jezus werkelijk terug komt om Zijn kinderen op te halen.

Teken van de eerste opname.

De uitnodiging van de Here Jezus voor jou.

Hij komt als een dief in de nacht. Er is heel vaak heel veel onduidelijkheid over deze tekst omdat er maar 1 vers wordt aangehaald van het hele stuk. God nodigt jou uit voor het bruiloftsfeest van het Lam. Hij wil graag dat iedereen Zijn kind wordt en mee gaat straks naar het bruilofst feest als de Here Jezus Zijn kinderen op komt halen. Een uitnodiging wordt van te voren gegeven zodat je wakker bent en klaar net al de 5 wijze maagden om mee te gaan naar het feest.

Vaak deze tekst aan gehaald, het kan helemaal niet dat je weet wanneer de Heer terug komt omdat Hij komt als een dief in de nacht.

Daarom hierbij nogmaals de tekst over dat Hij als een dief in de nacht komt van 1 Tessalonicenzen 5: 1-6 en openbaring 3:3-4

1 Tessalonicenzen 5:1-6
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszin ontkomen.
MAAR, gij broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.

Openbaring 3:3-4
Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u al overvallen.

Het bruiloftsfeest van het Lam.

Hoe word ik wederom geboren en wat is de wedergeboorte.