Christen Gemeente Het Geloof

Samenkomst elke zondag om 11.00 uur in de van Echtenstraat 16, te Hoogeveen

Lucas 18:8

Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

Wat betekent dat Geloof dan…..

Het volvertrouwende Geloof staat in Hebreeën 11, Faith

Tevens wil God ons alle geheimenissen kenbaar maken, maar dan moet je wel weten wat die geheimenissen zijn….

 

De samenkomst bestaat uit:

  • Aanbidding en lofprijzing
  • Verkondiging van het Woord op eenvoudige wijze, niet alleen wat staat er in de Bijbel maar ook, hoe pas ik het toe in mijn dagelijks leven
  • Samen koffie en thee drinken, investeren in elkaar, zoals de kudde van de Heer behoort te zijn

 

Voorganger van onze gemeente is M. van Gennep

U kunt voor vragen altijd even contact met ons opnemen tijdens onze openingstijden van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 - 16:00 uur. Dit kan per email, telefonisch of u kunt ons pand The Treasure altijd even binnen komen lopen.

U bent natuurlijk ook van harte welkom bij onze samenkomst, na onze samenkomst is er ook altijd even tijd voor vragen of gebed. 

Adres: van Echtenstraat 16, 7902 EN Hoogeveen