Wij zijn GEEN medium, paragnost of doen aan healing en zuivering van huizen en mensen.

Wat wij wel doen is met de kracht van de Heilige Geest en in de naam van Jezus Christus boze geesten uitdrijven zoals God bedoeld heeft.

Jezus Zijn opdracht aan Zijn discipelen is  “drijf boze geesten uit” (Matth. 10: 8). Maar dat kan niet zomaar, deze discipelen hebben 3 ½ jaar met Jezus opgetrokken en Hij heeft ze macht gegeven om boze geesten uit te drijven.

 

 

Boze geesten uitdrijven

Lucas 11:20

"Maar indien Ik door de vinger Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen."

Waarom boze geesten binden

Markus 3:27

"Maar niemand kan het huis van de sterke binnengaan en zijn huisraad roven, als hij niet eerst die sterke heeft gebonden, en dan zal hij zijn huis plunderen."

Naar de voetbank zenden

Handelingen 2:35

"Totdat Ik Uw vijanden neergelegd zal hebben als een voet bank voor Uw voeten"

Waarom niet naar dorren plaatsen zenden

Lucas 11:24-26

Zodra de onreine geest uit de mens is uitgevaren, gaat hij door dorren plaatsen om rust te vinden, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt vind hij het leeg staan en geveegd en op orde. Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mee, erger dan hijzelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin.

Hierbij gebeden die je hardop mag uitspreken en je zult zien dat deze werken
Geloof het zonder twijfel en het zal gebeuren.

Matteüs 17:14-21

 

Bid dit voor de ruimte waar je bent

Vader God, wij komen tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus. En wij vragen en danken U, Heilige Geest, om ons te leiden. En wij binden in Jezus Naam alle onreine en boze geesten die zich hier denken te gaan manifesteren. We sturen hen naar de voetbank van Jezus.

Ook bedekken wij de ruimte waar we zijn onder het Kostbare Bloed van Jezus Christus.

In Jezus naam, Amen.

 

Gebed TEGEN occulte besmetting

Vader God, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Heer Jezus Christus. En ik vraag en dank U, Heilige Geest, om mij te leiden, ik dank U, dat U mijn geest reinigt van alle occulte besmettingen die ik heb opgelopen en mij hierover rust te geven in mijn denken. En zo dank ik U dat U de muur tussen mij en de duistere geestelijke realiteit, zo dik maakt dat ze mij ‘s nachts niet wakker kunnen houden en overdag niet lastig kunnen vallen en ik dank U dat U mij nu bedekt met Uw kostbare Bloed.

Want het Bloed van Jezus Christus, reinigt en beschermt mij in Jezus naam, Amen.