3 Sleutels voor innerlijke vrijheid

Afbeeldingsresultaat voor geloof hoop en liefde

Eerste sleutel: Bekering in je denken
Demonen, boze geesten, kunnen toegang krijgen in ons leven doordat wij een deur hebben opengelaten voor de vijand. Het is onze verantwoordelijkheid die deuren te sluiten en daarmee de 'wettige grond' voor een demon weg te nemen.

Maar als wij de deur willen sluiten voor de vijand, moeten we ons bekeren in ons denken, vergeving zoeken voor onze daden en verantwoordelijkheid nemen voor ons leven. Hoe doe je dat?

De bijbel zegt in 1 Joh 1:7:  "Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde." Wandelen in het licht betekent dat alles in je leven open is voor God, en dat niets verborgen blijft. Als we dat doen, ontnemen we de duivel zijn werkterrein.

Tweede sleutel: vergeving voor innerlijke verwonding
Wanneer mensen tegen ons zondigen, kunnen ze ons diep van binnen verwonden. Vooral afwijzing slaat diepe wonden. Bijvoorbeeld kinderen die niet gewenst zijn door hun ouders of een vrouw die door haar man is verlaten.

Het is belangrijk de mensen te vergeven die de innerlijke verwondingen hebben veroorzaakt.
Maar hoe doe je dat?


De Heer zei dat we elkaar zeventig maal zeven keer moeten vergeven, dat is in totaal vierhonderd negentig keer. Even een rekensommetje: We slapen per etmaal gemiddeld acht uur, dus als we in de resterende zestien uur vierhonderd negentig keer moeten vergeven, dan is dat "ik vergeef" ongeveer iedere anderhalve minuut: ,,Ik vergeef…'' - anderhalve minuut later: ,,Ik vergeef…''- anderhalve minuut later: ,,Ik vergeef…'' Het gaat om een levenshouding van vergeving! Door een weg van vergeving te gaan wandelen, sluit je de deur voor demonen. Pas dan kun je vrijkomen van de innerlijke pijn, die tot dan toe door demonen werd vastgehouden. Mensen zondigen tegen ons zonder dat wij daarom vragen, maar wij moeten niet zelf zondigen door niet te vergeven.

Derde sleutel: vrijheid in relaties 
De derde deur die we moeten sluiten, zijn relaties waarin we niet vrij zijn. In Galaten 5:1 schrijft Paulus: "Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen".
En wie heeft de verantwoordelijkheid dat slavenjuk af te werpen? Uzelf!!! U moet daar zelf verantwoordelijkheid voor nemen.
Met een slavenjuk wordt in de bijbel alle gevallen bedoeld dat de ene mens door de andere wordt onderdrukt. Onderdrukking of overheersing is zonde. Een voorbeeld van manipulatie of toverij vinden we in Galaten 4:17: "Zij (bepaalde leiders in de gemeente van Galaten) zijn vol ijver voor u, maar niet op de juiste wijze. Zij willen u buiten sluiten, opdat gij vol ijver voor hen zoudt zijn.''
Mensen zijn niet bedoeld om als marionetten te functioneren, maar we zijn uniek geschapen en hebben de verantwoordelijkheid het unieke van onze persoonlijkheid te beschermen.

Maar hoe doe je dat?
Zet de Heer Jezus altijd op de eerste plaats en laat je door Hem leiden.
Hij is immers De Weg, De Waarheid en Het Leven. Vraag De Heilige Geest om waarheid en het zal je gegeven worden.

Wanneer je het gevoel hebt gebonden te zijn en niet verder komt, ga naar De Heer toe en zeg:
 

Vader God ik kom tot U in de naam van Uw zoon Heer Jezus Christus en op dit moment leg ik alles af wat niet van U is, ik laat mij geen slavenjuk meer opleggen.
Dank U wel voor Uw vrijheid die ik nu heb mogen ontvangen omdat U Heer Jezus voor mij aan het kruis bent gegaan en mijn zonden op zich heeft genomen.
Ik bind in de naam van Jezus alles wat mij nu probeert vast te houden en stuur dit gebonden naar de voetbank van Jezus, in Jezus naam AMEN.