Hoe bid je?
En waar bid je voor?


Dit zijn vragen die veel mensen hebben ze bidden wel maar soms hebben zij het gevoel dat ze tegen een koperen Hemel bidden, waarom wordt ik nu niet gehoord of hoort de Heer mij wel?

De Heer Jezus hoort je altijd en Hij vindt het fijn wanneer je naar Hem toe komt met je vragen en je zorgen. In de Bijbel staat "werp al je bekommernissen naar Hem" dat betekent dat je al je zorgen naar Hem toe kan brengen en je er geen zorgen meer over hoeft te maken want, lost het iets op?

Wanneer je bid dank dan de Heer voor de fijne dingen en vertel Hem waarmee je nog problemen hebt.
Ook wanneer je ergens bang voor bent of wanneer je een fout hebt gemaakt mag je altijd met vrijmoedigheid bij Hem komen, er staat immers geschreven in

 1 Johannes 1 vers 9  " Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid "


En vergeef daarna ook jezelf, Hij is alles vergeten en heeft je vergeven dan mag jij dat ook bij jezelf doen.

Gebed
In Mattheus 6:9-14 staat


Onze Vader die in de hemelen is
Uw naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven;