Informatie

Het Geloofcentrum is opgericht om De Wil van God te doen.

De Wil van God is dat een ieder tot verlossing komt en kennis van de waarheid opdoet. (1 Timoteüs 2:4)

De Heer Jezus heeft zoveel liefde voor de mens dat Hij voor een ieder aan het kruis is gegaan en dat Hij onze zonden op zich genomen heeft.

Heel veel mensen voelen zich eenzaam en verlaten, en zijn op zoek naar een plek waar ze gehoord kunnen worden.
Waar men nog de tijd voor je neemt.

De Heer Jezus werkt immers nooit met wachtlijsten

Het Geloofcentrum is opgericht om mensen samen te brengen in de Liefde van de Heer Jezus.

Waar iemand is die naar hun luistert en toekomstgericht met hun meedenkt.
Waar het woord van God op een simpele manier wordt uitgelegd.

Het Geloofcentrum voorziet daarin. Maar er is meer nodig, we hebben uw hulp nodig om meer mensen te kunnen gaan helpen zodat ze weer een doel in hun leven kunnen gaan krijgen. Een plek waar mensen worden gewaardeerd. Jong en oud, het gaat er niet om wat je bent maar wie je bent, iedereen is kostbaar. Maar we hebben wel hulp nodig om dit te realiseren, dus schroom niet en neem contact met ons op.

Beste mensen, het is tijd dat we weer naar elkaar om gaan zien.

Verbeter de wereld maar begin bij jezelf en help die mensen die dat zelf even niet meer kunnen, breng ze in HET LICHT MET HET BLOED VAN JEZUS, KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST MET DE LIEFDE VAN GOD EN GEEF ZE WARMTE VANUIT UW HART.

Hoe dan? Jezus is de weg naar God De Vader met de kracht van DE Heilige Geest vertel de mensen dat ze wedergeboren kunnen worden door te geloven in hun hart en het uitspreken met hun mond dat Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gegaan is voor onze zonde en dat Hij weer opgestaan is uit de dood door de kracht van DE HEILIGE GEEST, en moment dat je dit doet ben je werderom geboren en zul je DE HEILIGE GEEST ontvangen en ben je EEN KIND VAN GOD en dan mag je in het Heilige der Heilige komen en dat is:

BIJ DE TROON VAN GOD DE VADER     AMEN

 

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u ons een mail sturen op het volgende adres: geloofcentrum@gmail.com