Geloof, Hoop en Liefde

Op afspraak voor Geestelijke hulp

E-mail: geloofcentrum@gmail.com

Mob: 06-44945414

Marcus 16:17

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,

 

==========================

Het Geloofcentrum staat ingeschreven bij de KvK 55015123 en we hebben een ANBI status.

Het geven van maatschappelijke zorg, zowel op geestelijk-, sociaal en lichamelijk
gebied, met als uitgangspunt Het Evangelie van Jezus Christus.

Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.