Oliebollen Actie!

Wij doen dit jaar weer een oliebollen actie om geld in te zamelen voor projecten om zowel jong als oud ook in het nieuwe jaar weer kansen te bieden op een hoopvolle toekomst.

Bestel nu heerlijke verse verse oliebollen en appelflappen voor oudjaarsdag en steun onze projecten! Ze zijn op te halen op 30 december tussen 10:00 – 16:00 uur aan de van Echtenstraat 16 in Hoogeveen.

1 Oliebol: €0,80,-
10 Oliebollen €7,00,-
1 Appelflap €1,50,-
10 Appelflappen €5,00,-

Wij zijn een stichting die activiteiten organiseerd en maatschappelijke ondersteuning biedt voor alle kwetsbare doelgroepen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Van tienermoeders, kwetsbare ouderen, maar ook gezinnen, eenzame ouders tot aan hangjongeren.

Veel mensen zijn eenzaam en voelen zich verloren. Er zijn veel mensen die momenteel tussen wal en schip belanden omdat er gewoon weg geen potjes voor hulp zijn vanuit de overheid.
Tegenwoordig gaat in de hulpverlening steeds meer tijd in papierwerk en steeds minder tijd in de mensen. Wij willen hier verschil in maken door iedereen hulp te bieden die dat nodig is.

Wil je meer weten over onze stichting en wat wij doen? Kom dan naar The Treasure aan de van Echtenstraat 16 in Hoogeveen

Welkom op onze website

VRIJDAG 15 DECEMBER ZIJN WIJ GESLOTEN I.V.M. EEN HUWELIJK VAN EEN VAN ONZE MEDEWERKERS EN ZATERDAG 16 DECEMBER ZIJN WIJ GESLOTEN I.V.M EEN KERSTSPECIAL IN MEPPEL.

 

Heel veel mensen voelen zich eenzaam en verlaten, en zijn op zoek naar warmte, licht en liefde, een plek waar ze gehoord kunnen worden, waar men nog de tijd voor je neemt.

Het Geloofcentrum is opgericht om mensen samen te brengen in en met de Liefde van Heer Jezus Christus. Een plek waar iemand is die naar hun luistert en toekomstgericht met hun meedenkt. Waar het woord van God op een eenvoudige manier wordt uitgelegd zonder dat er een moeten is.

Het Geloofcentrum voorziet daarin. Samen met elkaar kunnen we alles aan. We helpen deze mensen zodat ze weer een doel in hun leven krijgen. Een plek waar mensen worden gewaardeerd. Jong en oud, het gaat er niet om wat je bent maar wie je bent, iedereen is kostbaar.

Beste mensen, het is tijd dat we weer naar elkaar om gaan zien.

Verbeter de wereld maar begin bij jezelf en help die mensen die dat zelf even niet meer kunnen, breng ze in HET LICHT MET HET BLOED VAN JEZUS, KRACHT VAN DE HEILIGE GEEST MET DE LIEFDE VAN GOD EN GEEF ZE WARMTE VANUIT UW HART.

Hoe dan? Jezus is de weg naar God De Vader met de kracht van DE Heilige Geest vertel de mensen dat ze wedergeboren kunnen worden door te geloven in hun hart en het uitspreken met hun mond dat Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gegaan is voor onze zonde en dat Hij weer opgestaan is uit de dood door de kracht van DE HEILIGE GEEST, en moment dat je dit doet ben je werderom geboren en zul je DE HEILIGE GEEST ontvangen en ben je EEN KIND VAN GOD en dan mag je in het Heilige der Heilige komen en dat is: BIJ DE TROON VAN GOD DE VADER AMEN.

 

Wij zijn weer gestart met bijbelstudies in Emmen en Hoogeveen bekijk onze agenda voor de dagen en tijden! U kunt makkelijk aanschuiven. Wees welkom.

 

Klik op deze link voor het Cadeau van Jezus voor jouw!

https://youtu.be/1XIPQWMuc2c

 

Stichting Geloofcentrum Gemeente Hoogeveen

Maakt het verschil, hoe?

Door het werk van de Heer Jezus voort te zetten, maar wat is dan dat werk?

 

De aard van Jezus’ werk kun je lezen in:

Matteüs 9:35

En Jezus ging alle steden en dorpen langs en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal.

 

Tevens willen wij de wil van God doen.

De Wil van God is: (1 Timoteüs 2:3-4)
Dat een ieder tot verlossing komt en kennis van de waarheid opdoet 


MAAR WAT IS DEZE WAARHEID DAN?

Dat niemand in het Koninkrijk komt als je niet wedergeboren bent, Johannes 3 vanaf vers 1.

Dit is wat God Wil, dat wij meer gaan weten en begrijpen van Hem,

die ons heeft vrij gekocht met Zijn kostbare Bloed.   

 

Stichting Geloofcentrum Hoogeveen wil meer zijn.

 

We zijn een Interkerkelijke organisatie

 

info@geloofcentrumhoogeveen.nl

Van Echtenstraat 16, 7902 EN Hoogeveen

Tel: 0528-769021/ 06-19642692

 

U kunt ons ook vinden op Facebook: Geloofcentrum Hoogeveen

Steun ons door uw donatie groot of klein te storten op bankrekeningnummer:
Stichting Geloofcentrum Gemeente Hoogeveen

IBAN: NL41 INGB 0004 3085 07

De Stichting beschikt over een ANBI verklaring van de belastingdienst.

Giften en donaties zijn daardoor aftrekbaar.

Het Geloofcentrum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55015123   

De Statuten:

De Stichting heeft als doel: Het geven van maatschappelijke zorg, zowel op geestelijk en sociaal als ook op lichamelijk gebied, met als uitgangspunt:

Het Evangelie van De Heer Jezus Christus