Gratis Bijbelschool

Heeft u altijd al goed en gedegen Bijbel onderwijs willen volgen?

Klik op onderstaande link.

www.bijbelschoolhoogeveen.nl

Ook kunt u dit onderwijs volgen in Hoogeveen elke zaterdag  van 11.00 - 13.00 uur.

U krijgt theorie en praktijk, net zoals de disipelen van Heer Jezus Christus.

ELKE ZONDAG KERKDIENST VANAF 11.00 UUR

ADRES De Wielewaal 34 te Hoogeveen

===============================================

Wie zijn wij???

Geloofcentrum Hoogeveen (een nonprofit organisatie) heeft een centrum opgericht waar mensen volledig zich zelf kunnen zijn. Een plaats waar mensen tot rust kunnen komen en volledig kunnen herstellen, een plaats voor relatie en creativiteit.
 
De Heer Jezus heeft zoveel liefde voor de mens dat Hij voor ons aan het kruis is gegaan en dat Hij onze zonden op zich genomen heeft.
 
Heel veel mensen voelen zich eenzaam en verlaten, en zijn op zoek naar een plaats waar ze gehoord kunnen worden. Een plaats waar iemand is die naar hun luistert en toekomstgericht met hun meedenkt. Een plaats waar men nog tijd voor je neemt.
 
Ons doel:
De Stichting heeft als doel: Het geven van maatschappelijke zorg op, zowel geestelijk-, sociaal en lichamelijk gebied, met als uitgangspunt Het Evangelie van De Heer Jezus Christus.
 
Voor wie zijn wij er:
Voor alle mensen van wat voor geloofsovertuiging, cultuur, achtergrond of problematiek dan ook, die op zoek zijn naar een luisterend oor en iemand die even de tijd voor je neemt. Wij zijn er voor alle mensen van jong tot oud die opzoek zijn naar een doel in hun leven, eenzaam zijn of op wat voor vlak dan ook maatschappelijke zorg nodig hebben. Soms zijn mensen opzoek naar een plek waar ze gewoon zichzelf mogen zijn en mogen ontdekken wie zij zijn. Iedereen is uniek.
 
Daarnaast zijn wij er voor christenen die opzoek zijn naar antwoorden, richting en het plan van God met hun leven. Of gewoon een plek waar je jezelf mag zijn, je gaven en talenten mag ontdekken en ontwikkelen.
 
Voor ons hoef jij niet perse het zelfde te geloven als wij voordat wij je willen helpen. Wij zijn dit werk gaan doen omdat de Here Jezus op wonderlijke wijze naar ons heeft omgezien in ons persoonlijk leven en wij graag wat terug willen doen voor een ander. Wij als team werken allemaal fulltime vrijwillig om samen een centrum te creëren waar mensen zichzelf mogen zijn, tot bloei kunnen komen en hun leven weer op de rit kunnen krijgen. De Here Jezus heeft zoveel liefde voor de mensen. Wij willen deze liefde en hoop weer terug brengen in de wereld. Weer omzien naar elkaar.
 
Beste mensen, het is tijd dat we weer naar elkaar om gaan zien.
Verbeter de wereld maar begin bij jezelf! Samen maken we verschil. Help de mensen die dat zelf even niet meer kunnen.
 

De grote wil van God

De Grote wil van God is dat iedereen behouden wordt, maar hoe doe je dat dan?

In Johannes 3 kun je het verhaal lezen over Nikodemus, De Heer Jezus verteld dat wij allemaal wedergeboren moeten worden, anders kan je het Koninkrijk van God niet zien maar ook niet binnengaan.

Vele mensen geloven maar zijn nog geen Kind van God, Hij heeft ons macht gegeven om kind te worden maar hoe wordt je dat dan?

Antwoord vanuit de Bijbel:

Romeinen 10:8-10

Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken. 9Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden; 10want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. 

Dit betekent wanneer je alleen met je hart gelooft ben je veilig voor het oordeel van God, maar wanneer je het ook nog naar God uitspreekt dan ben je behouden (Sozo).

Zoek maar eens op wat dat betekent🙂

Steun ons door uw donatie groot of klein te storten op bankrekeningnummer:
Stichting Geloofcentrum Gemeente Hoogeveen IBAN: NL41 INGB 0004 3085 07

De Stichting beschikt over een ANBI verklaring van de belastingdienst.

 

 

Giften en donaties zijn daardoor aftrekbaar.

Het Geloofcentrum staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55015123