Meerjarig beleidsplan

Beleidsplan

Dit beleidsplan is meerjarig en geld voor de komende jaren. 

Beleidsdoelen voor de komende jaren:

1.De stichting maakt in de komende jaren zelf producten, voor eigen gebruik maar ook voor derde het teveel wordt verkocht. Doormiddel van een moestuin en eigen kippen produceren wij groeten, fruit en eieren.

2. We werken mileu vriendelijk op gebied van de moestuin, een fietsenplan en busritjes waarin we mensen ophalen zodat we carpoulen stimuleren, alle producten en het productieproces zijn milieu vriendelijk er wordt niets bespoten en de kippen lopen in een grote ren los. We maken gebruik van groene energie zoals o.a. zonnenpanelen.

3. De stichting heeft een vast programma en plek voor de hangjongeren zodat de hangjeugd in Hoogeveen een vaste plek hebben om heen te gaan, positiever in het leven staan en vandalisme en criminaliteit enorm achteruit gaan in de wijken waar wij een pand hebben.

4. De Stichting heeft een plek voor meer groen voorzieningen zoals een moestuin, dierenopvang, kinderboerderij en jeugd survival kampen. Zodat wij dagbesteding kunnen bieden aan meer mensen, werkplekken, educatieve plekken voor scholen, uitjes ect. En meer kunnen betekenen voor de jongeren die last hebben van problematiek.

5. De Stichting heeft een plek waar mensen tijdelijk even opgevangen kunnen worden totdat hun leven op de rit is, zoals een daklozen opvang maar ook opvang plek voor gezinnen, jongeren en volwassenen die tijdelijk even een plek van rust nodig zijn. Waar ze begeleiding krijgen en coaching om hun leven weer op de rit te krijgen.

6. De Stichting bied een vaste plek met vaste activiteiten om de eenzaamheid onder ouderen standaard te verkleinen, een hang plek voor ouderen waar ze zich thuis voelen, welkom voelen, vrij zijn, een plek waar gezelligheid is en mensen zich weer waardevol voelen in de maatschappij.

7. De Stichting bied een vast programma en naschoolse opvang waar zowel de ouders veilig kunnen zitten, vrijblijvend opvoedingsvragen kunnen stellen, als ouders onderling elkaar kunnen ontmoeten en delen en waar de kinderen veilig kunnen spelen, sociale vaardigheden ontwikkelen en ouder en kind een positieve relatie met elkaar ontwikkelen.

Hoofddoel:

De Stichting heeft als doel: het geven van maatschappelijke zorg, zowel geestelijk-, sociaal en lichamelijk gebied, met als uitgangspunt Het Evangelie van De Heer Jezus Christus

Missie:

Geloofcentrum Gemeente Hoogeveen heeft als doel een centrum te zijn waar mensen volledig zichzelf kunnen zijn.

Een plaats waar mensen tot rust kunnen komen en volledig kunnen herstellen,
een plaats voor relatie en creativiteit.

De Heer Jezus heeft zoveel liefde voor de mens dat Hij voor ons aan het kruis is gegaan en dat Hij onze zonden op zich genomen heeft.

Heel veel mensen voelen zich eenzaam en verlaten, en zijn op zoek naar een plaats waar ze gehoord kunnen worden.
Een plaats waar iemand is die naar hun luistert en toekomstgericht met hun meedenkt.
Een plaats waar men nog tijd voor je neemt.

De Heer Jezus werkt immers nooit met wachtlijsten

 

De sterke punten van de stichting zijn:

Dat elk persoon die gaat werken in de stichting vrijwillig werkt om zo te zien wat het inhoud en opoffering brengt voor zijn/haar medemens.

Dat er eerst gekeken wordt waar de des betreffende persoon aan het werk gaat voor de beste werkplek, en aangezien er zoveel projecten zijn is er altijd een juiste plek bij.

De kwaliteit is erg belangrijk, ieder persoon is uniek en heeft een eigen benadering nodig.

Wij werken als bestuurd dicht bij en nauw samen met de vrijwilligers en klanten. Wij houden korte lijntjes en iedereen weet de praktijk van de werkvloer. Zodat er begrip is voor elke werksituatie waar vrijwilligers zich in kunnen verkeren. Dus niet alleen vanachter een bureau maar mee kijken, werken en denken vanuit de werkvloer en vanuit daar oplossingsgericht kijken.

De Stichting heeft de mogelijkheid om iedere doelgroep te helpen, het maakt niet uit wie je bent, wat voor geloofsovertuiging, achtergrond of problematiek. Wij kijken ter plekke en per situatie wat wij kunnen betekenen. Ons motto is Yes to all alleen we bekijken wanneer, waar en hoe het probleem het beste opgelost kan worden. Wat wij zelf niet kunnen betekenen lossen wij op door samen te werken met andere mensen en instanties.

Wij werken niet van 9:00 - 17:00 uur. Wij werken per situatie in kleur codes. Is het 17:00 uur en iemand komt met een probleem vraag met code groen kan het best even wachten. Is het code oranje reageren wij wel met advies maar lossen het probleem de volgende dag gezamenlijk op. Bij code rood wordt onze werkdag gewoon even wat langer want het probleem is nodig om nu opgelost te worden, dat maakt voor ons niet uit, de persoon gaat voor onze vaste werktijden.

Zwaktes:

De doelstellingen leveren extra kosten op en we hebben nog te weinig vaste donateurs omdat wij veel mensen helpen met weinig in de portomonee helpen wij ze gratis. Wij hebben nog weinig naamsbekendheid waardoor we nog weinig donateurs hebben. Het is belangrijk om hier draagvlak voor te creëren. Om te groeien om meer mensen te kunnen helpen.