Stichting Geloofcentrum ANBI informatie

Stichting het Geloofcentrum Gemeente Hoogeveen heeft een algemeen nut beoogde instelling status gekenmerkt als ANBI. Hierdoor zijn giften belasting aftrekbaar dit komt ten goede aan de activiteiten die wij doen.

Onze doelstelling is:

Het geven van maatschappelijke zorg, zowel op geestelijk-, sociaal en lichamelijk
gebied, met als uitgangspunt Het Evangelie van Jezus Christus

 

Wij verwezenlijken dit doel doormiddel van niet christelijke en christelijke activiteiten aan te bieden omdat wij er voor iedereen willen zijn met of zonder geloofsovertuiging.

Niet christelijke activiteiten:

Dagopvang

 • Samen lezen
 • Samen handwerken
 • Samen praten
 • Samen lachen
 • Samen zingen
 • Samenwerken

 

   

 

Gehandicaptenzorg

 

 • Door een fijne dagbesteding worden deze mensen weer positief opgebouwd en krijgen de waardering die ze verdienen en kunnen ze weer in de “wereld” functioneren mede dankzij:

 

-         Paardrijden

-         Zwemmen : Toekomst plan

-         Arbeidsproces

-         Werk stage

 

Kinderopvang

 • 0 – 4 jaar
 • 4 – 6 jaar
 • 6 – 8 jaar
 • 8 – 12 jaar
 • Tieners
 • Voor al deze groepen dag- en naschoolse opvang, tevens voor in de vakantie

Gaarkeuken

 • Samen werken en samen eten voor een ieder die dat nodig heeft met ingrediënten zoveel mogelijk uit eigen moes- en fruittuin

 

Hulp bij financiën

 • Belasting aangifte
 • Teruggave
 • In- en uitgave
 • Overzicht

 

Ambulante zorg

 • Normaal dag en nacht ritme
 • Huis op orde maken
 • Boodschappen doen
 • Uitjes
 • Familie bezoek
   

Ontspanning

 • Gezellige dagdelen voor ouderen en mindervalide
 • Knutselmiddagen voor kinderen tot 13 jaar
 • Dans en toneelgroep
 • Gospelgroep voor jong en ouder
 • Zwemmen
 • Paardrijden
 • Vakantie kamp voor jongeren : Toekomst gericht

 

 

 

Werkgelegenheid/stageplekken

 

 • Moestuin
 • Schoonmaken
 • Administratie/receptie
 • Keuken
 • Koffiecorner
 • Paarden
 • Kinderboerderij : Toekomst gericht
 • Zorg
 • Zwembad : Toekomst gericht
 • Groenvoorziening
 • Ambulante begeleiding
 • Voor elk facet van de diensten hebben wij mensen nodig

 

   

 

Christelijke activiteiten:

Bijbel onderwijs

 

 

 • Cursussen
 • Gesprekgroepen
 • Samenkomsten
 • Bijbelschool

Geestelijke hulp

 • Gesprekken één op één
 • Groepen
 • Bidden
 • Eenzaamheid bestrijding
 • Bevrijding

De werkzaamheden die door het bestuur en vrijwilligers worden gedaan worden niet met een beloningsbeleid gehonoreerd.

Als stichting zijnde hebben wij geen winst oogmerk de financiën worden besteed aan de projecten, activiteiten, onkosten, gebouw en materialen die ten doel worden gesteld om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

De inkomsten die wij genereren komen binnen doormiddel van:

 • Uw giften waar wij enorm dankbaar voor zijn. Dankzij dit bedrag kunnen wij heel veel mensen helpen en meer activiteiten aanbieden aan de mensen.
 • Verkoop van zelfgemaakte producten door vrijwilligers, dagbestedings activiteiten en spulletjes die mensen schenken.
 • Een bijdrage voor zorg of hulpverlening, de koffie of een activiteit wanneer mensen die kunnen bijdragen. Kunnen mensen financiëel niets bijdragen voor de hulp die zij krijgen en hebben hier geen budget voor vanuit de overheid. Dan helpen wij deze mensen alsnog gratis. Iedereen moet hulp kunnen krijgen.
 • Les en therapie die wij geven met paarden en muziek, workshops die wij aanbieden en cursussen. Hier komt een bijdrage voor binnen voor de onkosten voor activiteiten en materiaal.
 • Inzamel acties voor donaties. Wij doen vaak inzamel acties voor donaties of activiteiten zoals een benefiet avond, collecte dit doen wij vaak voor een bepaald project om daar aandacht aan te geven en op te zetten.
 • Wij ontvangen geen subsidies of overige fondsen.

RSIN/fiscaal nummer: 851 529 859– ANBI.nl