Op Hemelvaart lekker aan een kampvuurtje gezellig liedjes met elkaar zingen bij schoonhoven.

Gewoon Gods liefde uitdragend en lekker bij elkaar zijn.

Iedereen is welkom!

Wij gaan meerdere Praiseavonden houden door het gehele land, wilt u ook een avond bij uw locatie dan kan dat, vraag naar de mogelijkheden.

Elke laatste donderdag van de maand in Hoogeveen op:

30 juni

28 juli

25 aug

Geloof, Hoop en Liefde, daar staan we voor.

Wij zijn open van dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. De Wielewaal 34 te Hoogeveen.

DONDERDAG alleen op afspraak of als er een activiteit is!

Kom binnen voor een praatje, kop koffie, lekker gebakje of gewoon meedoen met een activiteit.

Wanneer u hulp nodig heeft of graag persoonlijk met ons wil spreken dan maken we daarvoor graag een aparte afspraak.

Zondag hebben we muziek en samenkomst van 11.00 tot 15.00 uur.

Contact via e-mail of app (telefoon wordt soms niet opgenomen i.v.m. drukte)

E-mail: geloofcentrum@gmail.com

Mob: 06-44945414

Marcus 16:17

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken.

==========================

Het Geloofcentrum staat ingeschreven bij de KvK 55015123 en we hebben een ANBI status.

Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

Steun ons op bankrekeningnummer ten name van Geloofcentrum NL41 INGB 0004 3085 07

Het geven van maatschappelijke zorg, zowel op geestelijk-, sociaal en lichamelijk
gebied, met als uitgangspunt Het Evangelie van Jezus Christus.

 

Bevrijdings en genezingdiensten

Wij houden bevrijdings en genezingdiensten door het hele land!

Eerst volgende in Twello.

De Here Jezus Christus heeft ons vrijgekocht met Zijn kostbare bloed!

Hij wil dat wij die vrijheid ontvangen in onze levens zowel geestelijk als lichamenlijk.

Wees van harte welkom!

Wilt u ook een bevrijdings of genezingdienst bij u in de buurt neem dan even contact met ons op.