Wij gaan verhuizen

Ons pand is gesloten omdat we gaan verhuizen.

 

Hou de website in de gaten waar we heen gaan.

Geloof, Hoop en Liefde, daar staan we voor.

Wanneer u hulp nodig heeft of graag persoonlijk met ons wil spreken dan maken we daarvoor graag een aparte afspraak.

Contact via e-mail of app (telefoon wordt soms niet opgenomen i.v.m. drukte)

E-mail: geloofcentrum@gmail.com

Mob: 06-44945414

Marcus 16:17

Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken.

==========================

Het Geloofcentrum staat ingeschreven bij de KvK 55015123 en we hebben een ANBI status.

Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

Steun ons op bankrekeningnummer ten name van Geloofcentrum NL41 INGB 0004 3085 07

Het geven van maatschappelijke zorg, zowel op geestelijk-, sociaal en lichamelijk
gebied, met als uitgangspunt Het Evangelie van Jezus Christus.

 

Bevrijdings en genezingdiensten

Wij houden bevrijdings en genezingdiensten door het hele land, tevens geven wij gedegen onderwijs van fundament tot eindtijd.

De Here Jezus Christus heeft ons vrijgekocht met Zijn kostbare bloed!

Hij wil dat wij die vrijheid ontvangen in onze levens zowel geestelijk als lichamenlijk.

Wees van harte welkom!

Wilt u ook een bevrijdings of genezingdienst bij u in de buurt neem dan even contact met ons op.